തുളസി പുത്തേഴത്തുണ്ടെന്ന വിവരം അറിഞ്ഞു ചന്ദ്രൻ !

تم نشره في 2021/04/ 5
ചന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളെ തിരുത്തി മാനസി
#Raakkuyil #MazhavilSerial #MazhavilManorama
► Subscribe Now: bit.ly/2UsOmyA

തുളസി പുത്തേഴത്തുണ്ടന്ന വിവരം മാനസിയോട് പറഞ്ഞ ചന്ദ്രന്റെ വാക്കുകളെ തിരുത്തി മാനസിയും
രാക്കുയിൽ ഫുൾ എപ്പിസോഡ് കാണാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ :bit.ly/31ORpXh
Rakkuyil || Monday- Friday @ 7 pm || ManoramaMAX|| Mazhavil Manorama
#Raakkuyil #NewSerial #MazhavilSerial #MazhavilManorama #Viralcuts
► Visit ManoramaMAX for full episodes: www.manoramamax.com

Follow us on:
► Facebook: mazhavilmanorama
► Instagram: mazhavilmanoramatv
► Twitter: yourmazhavil
►Download the ManoramaMAX app for Android mobiles play.google.com/store/apps/details?id=com.mmtv.manoramamax.android&hl=en_IN
►Download the ManoramaMAX app for iOS mobiles apps.apple.com/in/app/manoramamax/id1468454034

تعليقات

  • manasii sarii super

  • മാനസി സാരി സൂപ്പർ

  • മാനസിയെ potti എന്നല്ല.പറയണ്ടേത് അറുംpotti എന്നാ ...

    • @Sandeep Sivan ,😃🤣😂...സത്യം.....

  • Manasi dressing👌👌

  • Manaside saree adipoli

  • ചന്ദ്രൻ പറയണേ എല്ലാം മാനസി വിശ്വസിക്കും.👎😠

  • Second

  • Mazhavil Manorama I really love this channel with great awesome content really appreciate your full team members actors directors @Mazhavil Manorama @sarahchempettayil